Requisits que compleix ECADE SL

- ECADE S.L. està  inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) amb número 0033CAT-SB per a l’activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent. En cas que es prevegi fer desinfeccions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als mateixos registres per a l’activitat de desinfecció (tipus de biocides 2 i 4).

- ECADE S.L. disposa de magatzem propi, inscrit també al ROESP  amb número 0309-E

- El personal de l’empresa ECADE S.L. disposa de la capacitació adequada: de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé la capacitació que exigeixi la normativa vigent.També disposa de tècnic superior, llicenciat en biologia i microbiologia, per a estudis i classificació de plagues.

- ECADE S.L. té registre per efectuar desinfecció de legionella amb num 5375CAT-LgB