Prestacions afegides de ECADE SL

- ECADE S.L. li ofereix una disponibilitat horària fora de les hores habituals d’oficina i un compromís en el temps resposta millorada

- ECADE S.L. és una empresa amb més de 25 anys d’experiència ne el sector de control de plagues

- ECADE S.L. és una empresa amb experiència enorme en treballs per a l’administració local  pública ECADE S.L. li ofereix treballs complementaris al control de plagues com desinfeccions ambientals, desinfeccions d’aigües per controlar legionella, tractaments de fusta, implantació pre-resquisits i APPCC…

- ECADE S.L. juntament amb ÒPTIMA FORMACIÓ li proporcions cursos en aquest àmbit de forma subencionada 100%

- ECADE S.L. té una  àmplia relació d’equips i material per dur a treme la lluita contra  plagues.

- ECADE S.L. disposa de correu electrònic ecade@ecadesl.cat i web

- ECADE S.L. pactarà la freqüència de les actuacions del control de plagues segons les necessitats de l’Ajuntament i amb l’acord que s’arribi  amb el tècnic del municipi

Dins dels criteris de seguretat que li ofereix la nostra empresa hi haurà:

1. Relació de productes biocides utilitzats habitualment

2. Model del full d’incidències que omple l’empresa en cada visita

3. Documentació informativa ( informes..)

4. Compromís amb el client i instruccions per fer una correcte tractament i un bon plaç de seguretat

5. Li farem entrega de la documentació acreditativa de riscos laborals

6. La cobertura de pòlissa de responsabilitat civil de ECADE S.L. és de 250.000 euros

7. ECADE S.L. té una flota de 5 vehicles desitinats a la prestació dels serveis tècnics i comercial, tres d’elles, son rotulades i amb la ventilació adequada.

Com ja deuen estar informats, l’Acta Única Europea preveu l’obligatoriedad dels controls de desratització, desinsectació i desinfecció( l’anomenat pla DDD) de tots els locals d’ús públics de manera periódica.